Alexis Baldos

Alexis Baldos

Clarinet

Alexis Baldos lives in Stavanger and is a regular guest in different Norwegian orchestras: Stavanger Symfoniorkester, Trondheim symfoniorkester, Kristiansand Symfoniorkester, Arktisk Filharmoni…He studied the clarinet in France where he graduated with honours with a First Price from the «Conservatoire Supérieur de Paris» in 2002 and a First Price of Bass Clarinet from the «Conservatoire de Créteil» in 2007. He played with different orchestras such as «L’Orchestre de Paris», «Les Siècles», «L’Orchestre Colonne» and «L’Orchestre Pasdeloup» and was a member of the Latin Music «Ensemble Quarte Augmentée».
In addition of the classical and romantic repertoire, Alexis enjoys exploring other musical universes like jazz, traditional music and challenging contemporary music.

Alexis Baldos bor i Stavanger og er en regelmessig gjest hos ulike norske orkestre: Stavanger Symfoniorkester, Trondheim symfoniorkester, Kristiansand Symfoniorkester, Arktisk Filharmoni… Han studerte klarinett i Frankrike, der han ble uteksaminert med æresbevisninger og førstepremie fra Conservatoire Supérieur de Paris i 2002 og førstepremie i bassklarinett fra Conservatoire de Créteil i 2007. Han har spilt med ulike orkestre som L’Orchestre de Paris, Les Siècles, L’Orchestre Colonne og L’Orchestre Pasdeloup, og var medlem av latinmusikkensemblet Quarte Augmentée.
I tillegg til det klassiske og romantiske repertoaret, utforsker Alexis andre musikalske universer som jazz, tradisjonell musikk og utfordrende samtidsmusikk.