Helga Guren

Helga Guren

Actress

Helga Guren studied at the Norwegian Theatre Academy (Teaterhøgskolen/KHiO), Esper Studio New York, and the Theatre Academy (Teaterhögskolan/StDH). She has also received opera training at the Royal Danish Academy of Music in Copenhagen and the Complete Vocal Institute in Copenhagen. She joined Rogaland Teater in Stavanger in 2010.
In 2013, she was nominated for the Hedda Award for Best Actress for her portrayal of Diana in “Når enden er god er allting godt” and for the role of Edith in “Oh my God.” For her role in the film “Rosemari” in 2016, she won the Kanonprisen 2016 for Best Supporting Role.
She won the Hedda Award for Best Actress in 2019 for her role as the protagonist in “Dritt//La Merda” by Cristian Ceresoli.
She is a versatile artist and plays norwegian hardingfele and harp as well as she sings and composes music. She founded Guren Salong, a musical initiative in 2012 and launched Trio Tractus in 2022.

Helga Guren studerte ved Den norske teaterhøgskolen (Teaterhøgskolen/KHiO), Esper Studio New York og Teaterhögskolan/StDH. Hun har også fått operatrenning ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København og Complete Vocal Institute i København. Hun ble med i Rogaland Teater i Stavanger i 2010.
I 2013 ble hun nominert til Hedda-prisen for beste skuespillerinne for sin rolle som Diana i “Når enden er god er allting godt” og for rollen som Edith i “Oh my God.” For sin rolle i filmen “Rosemari” i 2016 vant hun Kanonprisen 2016 for beste birolle.
Hun vant Hedda-prisen for beste skuespillerinne i 2019 for sin rolle som hovedpersonen i “Dritt//La Merda” av Cristian Ceresoli.
Hun er en allsidig artist og spiller norsk hardingfele og harpe i tillegg til at hun synger og komponerer musikk. Hun grunnla Guren Salong, et musikalsk initiativ, i 2012 og lanserte Trio Tractus i 2022.