Stefan Kölsch

Stefan Kölsch

Neuroscientist

Stefan Kölsch is a world leading brain scientist recruited by University of Bergen as Toppforsk (excellence research) Professor. His main research fields are neuroscience and experimental psychology. He is known for highly interdisciplinary work, co-authoring publications with neurologists, immunologists, psychiatrists, physicists, philosophers, musicologists, literary scholars, and psycholinguists. His bestseller book ” Good vibrations: the healing power of music” is available in german, french and norwegian…and soon in english.

Prof. Kölsch describes his research interests as follows: “I am interested in which brain processes make us happy and healthy, and unhappy and sick. I have a powerful personal connection to music (being a former musician myself), and I am particularly interested in how music can support mood-regulation, social connection, and self-motivation. I am also interested in the therapeutic effects of music on disorders and diseases, especially neurological diseases and psychiatric disorders. My group is currently running a large study funded by the Norwegian Research Council (Forskningsradet) investigating the therapeutic effects of music therapy and physical exercise in patients with Alzheimer’s disease, Mild Cognitive Impairment, and Subjective Cognitive Decline. Other neuroscience projects in my group investigate neural correlates of emotion, learning, and predictive processes.”

Stefan Kölsch is also a research fellow at the Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences in Leipzig (Germany), and at the Max Planck Institute for Empirical Aesthetics.
Stefan Kölsch studied instrumental and vocal music at the University of Arts Bremen, and then psychology as well as sociology at Leipzig University. He graduated in 1994 with an artistic degree, 1998 with a diploma in psychology, and 2000 with a diploma in sociology.

Stefan Kölsch er en verdensledende hjerneforsker rekruttert av Universitetet i Bergen som Toppforsk (forskningsfremragende) Professor. Hans hovedforskningsfelt er nevrovitenskap og eksperimentell psykologi. Han er kjent for svært tverrfaglig arbeid og har vært medforfatter av publikasjoner med nevrologer, immunologer, psykiatere, fysikere, filosofer, musikkologer, litteraturvitere og psykolingvister. Hans bestselgerbok “Gode vibrasjoner: musikkens helsebringende kraft” er tilgjengelig på tysk, fransk og norsk… og snart på engelsk.

Prof. Kölsch beskriver sine forskningsinteresser slik: “Jeg er interessert i hvilke hjerneprosesser som gjør oss lykkelige og friske, og ulykkelige og syke. Jeg har en sterk personlig tilknytning til musikk (som tidligere musiker selv), og jeg er særlig interessert i hvordan musikk kan støtte humørregulering, sosial tilknytning og egenmotivasjon. Jeg er også interessert i de terapeutiske effektene av musikk på lidelser og sykdommer, spesielt nevrologiske sykdommer og psykiske lidelser. Min gruppe driver for øyeblikket en stor studie finansiert av Norges forskningsråd (Forskningsrådet) som undersøker de terapeutiske effektene av musikkterapi og fysisk trening hos pasienter med Alzheimers sykdom, Mild kognitiv svikt og Subjektiv kognitiv tilbakegang. Andre nevrovitenskapsprosjekter i min gruppe undersøker nevrale korrelater av følelse, læring og prediktive prosesser.”

Stefan Kölsch er også forskningsfellow ved Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences i Leipzig (Tyskland) og ved Max Planck Institute for Empirical Aesthetics.
Stefan Kölsch studerte instrumentalmusikk og vokalmusikk ved Universitetet for kunst i Bremen, og deretter psykologi samt sosiologi ved Universitetet i Leipzig. Han ble ferdig med studiene i 1994 med en kunstnerisk grad, i 1998 med et diplom i psykologi og i 2000 med et diplom i sosiologi.