Nyheter

Unesco Lyduke

for alle

Unesco Lyduke

Lyd er viktig. Den påvirker alle aldre og gjennomsyrer økonomiske, miljømessige, samfunnsmessige, medisinske, industrielle og kulturelle dimensjoner. Den bidrar til vår individuelle og kollektive adferd, og hjelper til med å forme relasjonene vi danner med andre.

UNESCOs Lyduke er organisert hvert januar. Arrangementet organiseres for første gang i Norge og i Stavanger av frivillige av foreningen Den gjenfundne tid.

Arrangementet har blitt organisert globalt siden 2004 av den franske foreningen «La semaine du son».

Lenke til foreningen «La semaine du son»: https://www.lasemaineduson.org/