Foredrag «Hjerne og musikk» med Pr. Stefan Kölsch

Onsdag 21. august kl. 14:00

Sølvberget – Møteplassen (1st etasje)

Gratis- Varighet: 1 time

Vi opplever følelser når vi lytter til musikk, men forstår vi hvordan virker musikk på hjernen, følelsene og kroppen? Dette er det hjerneforsker og psykologer begynner å oppdage og demonstrere… Ikke gå glipp av denne unike konferansen med Professor Stefan Kölsch fra Universitetet i Bergen: den internasjonalt anerkjente forskeren gir dessuten konkrete tips til hvordan vi alle kan få det bedre med musikk i hverdagen.

Stefan Kölsch er den utvalgte vitenskapsmannen for Reconciliation festival og er også en inkarnasjon av festivalens visjon, da han selv er både musiker og forsker. Han vil også delta på konserten «Musikk og sjel» lørdag 24. august i Sankt Petri kirke, samt avslutningskonserten lørdag 24. august kl. 19.30.

Stefan Kölsch er en verdensledende hjerneforsker rekruttert av Universitetet i Bergen som Toppforsk (forskningsfremragende) Professor. Hans hovedforskningsfelt er nevrovitenskap og eksperimentell psykologi. Han er kjent for svært tverrfaglig arbeid og har vært medforfatter av publikasjoner med nevrologer, immunologer, psykiatere, fysikere, filosofer, musikkologer, litteraturvitere og psykolingvister. Hans bestselgerbok «Gode vibrasjoner: musikkens helsebringende kraft» er tilgjengelig på tysk, fransk og norsk… og snart på engelsk.
Prof. Kölsch beskriver sine forskningsinteresser slik: «Jeg er interessert i hvilke hjerneprosesser som gjør oss lykkelige og friske, og ulykkelige og syke. Jeg har en sterk personlig tilknytning til musikk (som tidligere musiker selv), og jeg er særlig interessert i hvordan musikk kan støtte humørregulering, sosial tilknytning og egenmotivasjon. Jeg er også interessert i de terapeutiske effektene av musikk på lidelser og sykdommer, spesielt nevrologiske sykdommer og psykiske lidelser. Min gruppe driver for øyeblikket en stor studie finansiert av Norges forskningsråd (Forskningsrådet) som undersøker de terapeutiske effektene av musikkterapi og fysisk trening hos pasienter med Alzheimers sykdom, Mild kognitiv svikt og Subjektiv kognitiv tilbakegang. Andre nevrovitenskapsprosjekter i min gruppe undersøker nevrale korrelater av følelse, læring og prediktive prosesser.»
Stefan Kölsch er også forskningsfellow ved Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences i Leipzig (Tyskland) og ved Max Planck Institute for Empirical Aesthetics.
Stefan Kölsch studerte instrumentalmusikk og vokalmusikk ved Universitetet for kunst i Bremen, og deretter psykologi samt sosiologi ved Universitetet i Leipzig.