Nadia Aarab

Nadia Aarab

Sustainable Development Expert, Oceanograph

Creative and dynamic professional with documented expertise in project management related to marine environmental protection, oil spill preparedness and response, energy transition, Nadia is also a board chairman and board member of several non-governmental organizations (NGOs) focusing on marine conservation and sustainable development and promoting strategic alliances. Nadia is the chairman of the Moroccan Council in Scandinavia & Nordic Countries and on the board of the Nordic-Arab Business Council.
Nadia is oceanograph and has a PhD in Oceanography “Ecotoxicology of Marine Ecosystems” from Bordeaux University. She is passionate by nature protection and founded Clean Shores, a non-profit organisation which organises beach cleaning actions and educational programs in Norway.
“After years of research in oceanography and studying the impact of the oil and gas industry, I made the decision to translate my academic knowledge into tangible action in the real world. In 2016, I founded Clean Shores Global with a clear vision: to raise awareness about the harmful effects of plastic pollution and mobilize local communities to take concrete steps towards a cleaner, healthier coastline in Norway and around the world.”
Nadia is also member of Den Gjenfundne Tid where she develops and implements the sustainable vision of the association.

Nadia er en kreativ og dynamisk profesjonell med dokumentert ekspertise innen prosjektledelse relatert til marin miljøvern, beredskap og respons ved oljeutslipp, energiomstilling. Hun er også styreleder og styremedlem i flere ikke-statlige organisasjoner (NGOer) med fokus på marin bevaring og bærekraftig utvikling, og fremmer strategiske allianser. Nadia er leder for det marokkanske rådet i Skandinavia og de nordiske landene, og sitter i styret for Nordic-Arab Business Council.
Nadia har bakgrunn som havforsker og har en doktorgrad i havforskning med spesialisering i “Økotoksikologi av marine økosystemer” fra Universitetet i Bordeaux. Hun er lidenskapelig opptatt av naturvern og grunnla Clean Shores, en ideell organisasjon som arrangerer strandryddeaksjoner og utdanningsprogrammer i Norge.
“Etter år med forskning innen havforskning og studier av olje- og gassindustriens påvirkning, bestemte jeg meg for å omsette min akademiske kunnskap til håndgripelige handlinger i den virkelige verden. I 2016 grunnla jeg Clean Shores Global med en klar visjon: å øke bevisstheten om de skadelige virkningene av plastforurensning og mobilisere lokalsamfunn til å ta konkrete skritt mot en renere, sunnere kystlinje i Norge og rundt om i verden.”
Nadia er også medlem av Den Gjenfundne Tid, hvor hun utvikler og implementerer foreningens bærekraftige visjon.