Nirina Haller

Nirina Haller

Festival Director

Nirina Haller is a geophysicist in the oil and gas industry in Stavanger. She has a passion for music and founded the voluntary and non-profit organization Den Gjenfundne Tid (2020) to spread the joy of music to everyone. She began playing the cello at the age of 11 and achieved the Diplôme de Fin d’Etudes in solfège and cello at the age of 15 at the Conservatoire de Nîmes. Nirina plays in the Bjergsted Symphony Orchestra, the amateur-based orchestra in Stavanger, chamber music with members of the association, and viola da gamba. The Reconciliation Festival was triggered by her encounter with physicist Yves Quéré and his book, “Un coquillage au creux de l’oreille” (a shell close to my ear).

“Upon turning 40, I realized that I couldn’t postpone my passion for music until retirement. Therefore, I founded Den Gjenfundne Tid, a voluntary non-profit organization dedicated to living a life in music and spreading its joy. Amid today’s global ecological and social challenges, the creation of the Reconciliation Festival marks a significant step towards showcasing the transformative power of art. The goal is to illustrate how art can lead us to peace and harmony with nature, while leveraging modern advancements in science and technology.”

Nirina Haller er geofysiker i olje- og gassindustrien i Stavanger. Hun har lidenskap for musikk og grunnla den frivillige og ideelle foreningen Den Gjenfundne Tid (2020) for å spre musikkglede til alle. Hun begynte å spille cello da hun var 11 år gammel og oppnådde Diplôme de Fin d’Etudes da hun var 15 år gammel i solfège og cello ved Conservatoire de Nîmes. Nirina spiller i Bjergsted Symfoniorkester, det amatørbaserte orkesteret i Stavanger, kammermusikk med medlemmer av foreningen og viola da gamba. Reconciliation festival ble utløst av hennes tilfeldige møte med fysikeren Yves Quéré og hans bok, Med øret mot konkylie.

«Ved fylte 40 innså jeg at jeg ikke kunne utsette lidenskapen min for musikk til jeg er pensjonist. Derfor grunnla jeg Den
Gjenfundne tid, en frivillig ideell forening dedikert til å leve et liv i musikk og spre dens glede. Midt i dagens globale økologiske og sosiale utfordringer markerer opprettelsen av Reconciliation festival et betydelig skritt mot å vise frem den transformative kraften til kunst. Målet er å illustrere hvordan kunst kan lede oss til fred og harmoni med naturen, samtidig somvi utnytter moderne fremskritt innen vitenskap og teknologi»